Informasjon om Bærum kommunes oppfølging av Ukraina-krisen.

Nærmere informasjon om Bærums beredskapsarbeid, tilfluktsrom, ROS-analyser m.m finner du på siden om beredskap.

08.04.22 Åpner 19. april: Informasjonssted for ukrainske flyktninger

Bærum kommune etablerer et informasjonssted for flyktninger fra Ukraina i kommunens lokaler i Eyvind Lyches vei 10. Målet med møtestedet er å støtte ukrainske flyktninger som oppholder seg Bærum med praktiske informasjon om asylprosessen, registrering på Råde, bosetting, helsehjelp, retten til skole og barnehage, samt enkle oversettelser. 

Teamet som skal veilede flyktningene er bosatt i Bærum, men kommer opprinnelig fra Ukraina.

Alle ukrainske flyktninger oppfordres til å registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Prosjektet vil ha en varighet på tre måneder.

Informasjonsstedet åpner tirsdag 19. april kl. 12.00. Faste åpningstider blir annonsert.

08.04.22 Відкривається 19 квітня: Інформаційний центр для українських прохачів захисту

Барум муніципалітет створює інформаційний центр для прохачів захисту з України в приміщенні муніципалітету за адресою Eyvind Lyches vei 10. Метою цього місця є підтримка українських шукачів притулку, які перебувають у Барумі, практичною інформацією про процес надання притулку, реєстрацію в Råde, поселення, охорону здоров'я, право на школу та дитячий садок, а також прості переклади.
Команда яка буде підтримувати громадян також проживає в Барумі, але родом з України.

Всім шукачам захисту з України рекомендується зареєструватися в Національному центрі прибуття в Роде.
Проект триватиме три місяці.

Інформаційний центр відкривається у вівторок, 19 квітня, о 12.00. Будуть оголошені фіксовані години роботи.

30.03.22 Oppfølgingsmøte med frivillige organisasjoner

Det ble invitert til et oppfølgingsmøte med frivillige organisasjoner i Bærum. Innledende møte var 9. mars. Deltagere fra kommunen informerte om situasjonen generelt og bosetning.

Fremover vil det inviteres til møter på Teams hver 2. uke. Det settes opp en oversikt med aktivitetene de frivillige organisasjonene er engasjert i. Organisasjoner har selv ansvar for å sjekke at informasjonen er oppdatert.

18.03.22 Flyktninger til Bærum

Bærum har fått anmodning fra IMDi om å ta imot 350 flyktninger. Det omfatter 65 flyktninger kommunen allerede har vedtatt å bosette i 2022. Åtte av flyktningene er enslige mindreårige. 

Administrasjonen forbereder nå en sak om anmodningen som skal til politisk behandling.

14.03.22 Åpent møte

Bærum Røde Kors inviterer til samling torsdag 17. mars kl. 19.30-21 i lokaler  sine i Sandvika. 

Røde kors skriver i invitasjonen: "Krigen i Ukraina gjør inntrykk. Krigen kan sette i gang mange vonde reaksjoner. Noen vil ha behov for å møte fagpersoner og medmennesker som kan bistå med å håndtere slike reaksjoner. Møtet er for alle som er direkte berørt av situasjonen som utspiller seg i Ukraina." 

Hensikten er å  gi informasjon om tilbudene til Bærum kommune og de frivillige organisasjonene;  blant annet Bærum kommunens psykososiale kriseteam.  Adressen til Bærum Røde Kors er Elias Smiths vei 1, Sandvika.Velkommen

10.03.22 Støttemarkering for Ukraina fredag

Støttemarkering for Ukraina – Fredag 11. mars kl. 17 i Sandvika  

Alle som ønsker å vise sin støtte til befolkningen i Ukraina, er velkommen til å delta på markeringen.

Oppmøte i Løkkehaven i Sandvika, fredag 11. mars klokken 17. Hjertelig velkommen!

Arrangører: Partiene i Bærum kommunestyre: Høyre, Arbeiderparti, Venstre, MDG, FrP, SV, Senterpartiet, KrF, Rødt og Pensjonistpartiet.

09.03.22 Dialogmøte med frivillige organisasjoner

Det ble arrangert et innledende dialogmøte med frivillige organisasjoner i Bærum. Administrasjonen orienterte om tiltak som må være på plass for å møte flyktningsituasjonen.

Organisasjonene orienterte om kapasitet og kompetanse. Kommunen vil etablere ordninger som sikrer at dette blir nyttiggjort i det videre arbeidet. Ordfører åpnet og avsluttet møtet.

03.03.22 Over 40 000 jodtabletter på lager

Bærum kommune har per i dag 40 300 jodtabletter på lager. Selv om datostemplingen på tablettene er overskredet viser årlig testing hos Statens legemiddelverk at kvaliteten ikke er redusert. Dersom testing viser forringet kvalitet, kan tablettene bli tilbakekalt.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

02.03.22 Kommunestyrets uttalelse

Kommunestyret sluttet seg i dag til en uttalelse som fordømmer Russland.

"Kommunestyret i Bærum fordømmer Russlands militære invasjon og brutale angrep påUkraina. Krigføringen er et alvorlig brudd på  folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina."

Bærum kommune har besluttet å støtte den humanitære innsatsen overfor Ukraina med én million kroner. Kommunen vil ha dialog med nasjonale myndigheter for å søke en mest mulig effektiv bruk av støttebeløpet.

 

01.03.22 Notat om aktiviteter og oppfølging

Kommunedirektøren har utarbeidet et notat til folkevalgte som redegjør for kommunens beredskap. Som følge av krigen i Ukraina og det generelle trusselbildet har kommunedirektøren iverksatt en
rekke aktiviteter siden torsdag 24. Februar. Utviklingen i situasjonen, spesielt med tanke på Russlands aktiviteter, flyktning-situasjonen og samfunnssikkerheten i et større perspektiv følges nøye. 

Les hele notatet her.

25.02.22 Pressemelding

Bærum kommune forbereder seg på å ta imot mennesker på flukt fra Ukraina.

- Situasjonen i Ukraina er brutal, ord blir fattige. Mine tanker går til alle som nå lever i frykt og som er på flukt fra hjem og land, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærum er klar til å ta imot flyktninger raskt.

- Hvis det blir nødvendig, vil vi også oppfordre innbyggerne til å bidra i en dugnad. Under flyktningkrisen i 2015 gjennomførte bæringene et krafttak, skaffet bolig, klær og andre nødvendige tilbud.

- Bærum vil stille opp og ta imot ukrainere som er på flukt og som har behov for et trygt sted å være. Dette er en tid for solidaritet og medmenneskelighet, sier Hammer Krog