Bærum kommune har etablert et informasjonssted for flyktninger fra Ukraina. У муніципалітеті Барум створено інформаційний центр для прохачів захисту з України.

Om informasjonsstedet 

På informasjonsstedet kan du få hjelp til å finne informasjon om asylprosessen, registrering på Råde, bosetting, helsehjelp og retten til skole og barnehage. På informasjonsstedet kan du få hjelp på ukrainsk.

Про інформаційний центр

В інформаційному центрі ви можете отримати допомогу з пошуку інформації про процес надання притулку, реєстрацію в Råde, поселення, охорону здоров'я та право на школу та дитячий садок. В інформаційному відділені ви можете отримати допомогу українською мовою

Åpningstider/Години роботи 

  • Mandag/Понеділок:  14–16
    Mandager er informasjonsskranken på Røde Kors huset i Sandvika, Elias Smiths vei 1/ Увага! У понеділок інформаційне віддіення буде відкрито за адресою Червоний Хрест : Elias Smiths vei 1, 1337 SANDVIKA
  • Ved ønske om samtale øvrige dager kan informasjonsstedet kontaktes på telefon 48 99 84 97 for nærmere avtale. /Якщо ви хочете проконсультуватися в інші дні, ви можете звернутися в інформаційний центр за номером 48 99 84 97 для подальшого узгодження i записатися на прийом