Bærum kommune har etablert et informasjonssted for flyktninger fra Ukraina. У муніципалітеті Барум створено інформаційний центр для прохачів захисту з України.

Om informasjonsstedet 

På informasjonsstedet kan du få hjelp til å finne informasjon om asylprosessen, registrering på Råde, bosetting, helsehjelp og retten til skole og barnehage. På informasjonsstedet kan du få hjelp på ukrainsk.

Про інформаційний центр

В інформаційному центрі ви можете отримати допомогу з пошуку інформації про процес надання притулку, реєстрацію в Råde, поселення, охорону здоров'я та право на школу та дитячий садок. В інформаційному відділені ви можете отримати допомогу українською мовою

Adresse/Адреса

Eyvind Lyches vei 10, 1338 Sandvika. 

Åpningstider 23.–27. mai/Години роботи 

  • Mandag/Понеділок:  9–16
    Obs! Mandager er informasjonsskranken på Røde Kors huset i Sandvika, Elias Smiths vei 1/ Увага! У понеділок інформаційне віддіення буде відкрито за адресою Червоний Хрест : Elias Smiths vei 1, 1337 SANDVIKA
  • Tirsdag/Вівторок: 11–16
  • Onsdag/Середа: Stengt/ Зачинено 
  • Torsdag/Четвер: Stengt/ Зачинено 
  • Fredag/П'ятниця: Stengt/ Зачинено