Overordnede beredskapsplaner og tiltakskort skal foreligge i beredskaps- og krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM.

Kriseledelsen benytter DSB-CIM i håndteringen av alle beredskaps- eller krisesituasjoner, herunder hendelser som har potensiale til å bli det, både «krypende» og akutte hendelser, eller der kommunens omdømme utfordres i betydelig grad.

Beredskapshåndteringsverktøyets oppbygging gir støtte i kriseledelsens struktur og dynamikk; første møte, statusmøte, ledelsesfokus, loggføring, beslutninger, oppgavefordeling, rapportering mm.

Beredskapsplaner og tilhørende tiltakskort som skal foreligge i ajourførte utgaver i DSB-CIM:

  • Overordnede beredskapsplaner: Overordnet beredskapsplan, overordnet evakueringsplan, Beredskapsplan for Evakuerings- og pårørende senter (EPS)
  • Overgripende planer, uavhengig av kommunalområde: Krisekommunikasjonsplan, Beredskapsplan for IT, Vann og avløp, Veiledningstorget, Psykososialt kriseteam, Legevakten, Smitte- og pandemi, Barnehager, Skole, Helsetjenester Barn og unge og Eiendom.