Pooja Goel

Pooja Goel

Stilling
Fagkonsulent
Utdannelse
Master i økonomi
Fun-fact
Jeg har vært deputy director i Indias svar på NHO

Hva jobber du med?

Jeg jobber i klimasekretariatet  for å sikre at vi er en klimaklok kommune. Et veldig viktig arbeid, med andre ord.

Hva gjør det ekstra spennende å jobbe i nettopp Bærum kommune?

Vi jobber sammen for å gjøre kommunen forberedt på fremtiden. Vi bidrar til nytenkning og effektivisering, og det er det spennende å være med på.

Hvilke spor har du satt i din tid i kommunen?

Jeg er stolt over å ha utviklet en modell for klimaregnskap som gjør at vi kan måle effekten av våre klimatiltak. Jeg skal være med å bidra til at vi oppnår 40 % reduksjon i utslipp og lever kortreiste liv med mindre behov for transport.

Jobbe i Strategi og utvikling

Møt dine fremtidige kolleger