Kjellaug Hurlen

Kjellaug Hurlen

Stilling
Prosjektleder
Utdannelse
Sivilingeniør i marin prosjektering
Fun-fact
Er verdensmester i undervannsrugby

Hva jobber du med?

Mye av hverdagen min handler nå for tiden om utvikling og implementering av vårt nye aktivitetsbaserte arbeidsplasskonsept. Jeg jobber også med å profesjonalisere bruken av prosjektmetodikk i vår prosjekter, vi investerer jo for nærmere 2 milliarder kroner hvert år.

Hva gjør det ekstra spennende å jobbe i nettopp Bærum kommune?

Vi jobber mot virkelig store samfunnsmål, og det på tvers av ulike sektorer, noe som gjør arbeidshverdagen veldig lærerik. Det er fint å se en sak fra ulike perspektiver, og det gjør vi til gangs her.

Hvilke spor har du satt i din tid i kommunen?

Gjennom å gjøre organisasjonen god på å bruke prosjektmetodikken sikrer vi at vi bruker investeringsmidlene våre mer effektivt. Dessuten tenker jeg utradering av cellekontor har vært et diskusjonstema rundt middagsbordet til mange ansatte.

Jobbe i Strategi og utvikling

Møt dine fremtidige kolleger