Spydkasteren

Strategi- og utviklingsenhetens hovedoppgave er å tilrettelegge for fremtidens tjenester og lokalsamfunn gjennom å gi strategisk og operativ støtte til kommunens ledelse.

Vi bruker våre verktøy, metoder og hoder for å styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og demokratiarena.

Enheten er kommunens egen rådgivergruppe som gjennom kunnskap, nytenkning og samarbeid skal være gode støttespillere og utfordre kommunens ledelse. Vi har et fagmiljø innenfor områder som klima, innovasjon, utredning, analyse, metodeverk, forskning og strategiarbeid. Brobyggere og lagspillere er typiske betegnelser for oss, hvor engasjement, deling og ambisjoner står høyt i kurs. Leveransene er av høy kvalitet, vi utfordrer det etablerte og understøtter fremtidig utvikling. Vi samarbeider med innbyggere, frivillighet, næringsliv og forskningsmiljøer for å skape de beste tjenestene.

Carpe Diem
Brukere, pårørende, ansatte og kommunen ble involvert i det som til slutt ble konseptet bak Norges første demenslandsby: Carpe Diem i Bærum.

Når vi vet at vi skal utvikle Bærum enda mer fremover, blir vi fort litt gira!

Vi har vært gjennom en fantastisk utvikling de siste årene, og vi har minst like store ambisjoner for fremtiden. Tenk at Fornebu for ikke mange årene siden var landets hovedflyplass, mens vi nå har et tydelig mål om at området skal være en nullutslippssone i 2027. Vi har innført læringsbrett i alle skoler, men hvordan ser fremtidens digitale skole ut? Vårt akseleratorprogram skal skape nye intraprenører, velferdstjenester skal leveres på nye måter, robotisering skal gjøre at vi kan bruke våre hoder og hender til å ta vare på mennesker. Spørsmålet er hvordan, og vi gleder oss til å finne svaret.

Det er liten tvil om at kommuner og byer sitter med nøkkelen til utviklingen i samfunnet. Du kan være med på å sette preg på bærumssamfunnet. Bli med og sett spor. 

Nedenfor kan du se våre ledige stillinger. Har du forresten lyst til å vite mer over en kopp kaffe, er du velkommen til å slå på tråden til en av oss eller sende en e-post.

Møt dine fremtidige kolleger