Spydkasteren

Styring- og analyseenhetens hovedoppgave er å tilrettelegge for fremtidens tjenester og lokalsamfunn gjennom økonomistyring, statistikk og analyse samt strategiarbeid og budsjett.

Perspektivmeldingen bekrefter det vi har visst lenge: Fremover vil det være viktigere enn noensinne å legge gode planer og ha styring på hvor vi står. Enkelt sagt blir det mindre slingringsmonn i årene som kommer. Å jobbe for at Bærum kommune fortsetter å være en god kommune, med gode tjenester til våre innbyggere forutsetter gode planer og oppfølging av disse. Det er slik vi setter spor etter oss.

Vi som jobber i styring og analyseenheten er ansvarlige for utarbeidelsen og koordineringen av kommunens overordnede styringsdokumenter, som budsjettprosessen, Langsiktig Drifts- og InvesteringsPlan (LDIP) og Kommuneplanens samfunnsdel, sistnevnte basert på FNs bærekraftsmål.

Vi bidrar til å planlegge, koordinere, tilrettelegge og sikre gjennomføringen av strategi- og budsjettprosesser som ligger til grunn for utviklingen av vår kommune.  Dette innebærer også å sikre forsvarlig forvaltning samtidig som kommunens omstilles med kvalitet og bærekraft inn i fremtiden.

Vi søker nå etter to tjenesteledere for henholdsvis Strategi og budsjett samt Økonomistyring. Les mer om stillingene her:

 

Møt dine fremtidige kolleger