Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Er du mellom 18–25 år og bor i Bærum kommune? Nå kan du søke sommerjobber i pleie og omsorg eller kommunikasjonsenheten. Korona-krisen har ført til færre sommerjobber, og derfor har vi etablert Bærumspakken. Et mål er å kunne tilby unge flere sommerjobber.

Vi ser etter deg som er positiv, smiler mye og er full av engasjement.

Pleie og omsorg

Vi ser etter 30 vikarer i pleie og omsorg. Her kan du jobbe på sykehjem eller i omsorgsbolig, der du vil være i kontakt med beboere og utføre ulike praktiske oppgaver, bl.a.:

 • Være besøksvert
 • Gå tur med beboere
 • Bidra med aktivitet/hyggestund
 • Diverse praktisk bistand
 • Du kan gjerne være student innen helse og sosial, men det er ikke et krav.
 • Det viktigste er at du er motivert for å jobbe med eldre mennesker, samt er pålitelig, arbeidsglad og trives med ulike mennesketyper.
 • Du må snakke godt norsk.

Arbeidstid vil være på ukedager på dagtid, samt kveld og helg. Varighet fra juli – medio august, minimum 4 uker.

Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse. Vi bistår med søknad.

Kommunikasjonsenheten

Vi ser etter 2 assistenter som har lyst å ta i et tak og hjelpe oss med:

 • Bistand under foto- og filmopptak
 • Oppdatering av bildearkiv
 • Andre praktiske gjøremål
 • Du kan gjerne være student innen relevante fag, men det er ikke et krav.
 • Det viktigste er at du er interessert og har lyst til å ta i et tak.

Arbeidstid er 08.00-15.30 ukedager. Varighet 4 uker sammenhengede i løpet av juli og august.

Høres dette interessant ut? Da vil vi gjerne motta din søknad og CV. Merk søknaden Kommunikasjonsenheten eller Pleie og omsorg . Ved spørsmål om vikariatet se kontaktinformasjon nedenfor.

Søknadsfrist 26 juni 2020. Søknader behandler fortløpende, da det er ønskelig med snarlig oppstart.

Søk på stillingen

Kontaktpersoner