Psykisk helse og rus - Slependen bofelleskap

Slependveien/Gyssestadveien boliger er en avdeling bestående av to boliger i nær tilknytning til hverandre. Vi har til sammen 38 leiligheter.

Slependveien/Gyssestadveien boliger er en avdeling bestående av to boliger i nær tilknytning til hverandre. Vi har til sammen 38 leiligheter.

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt, med sykepleiere, sosionom, miljøterapeut og miljøarbeidere. Flere av de ansatte har videreutdanning innen psykisk helse og rus. For å sikre at avdelingen er i kontinuerlig faglig utvikling har vi faste rutiner og møteplasser for kunnskapsdeling og læring.

Alle som bor i avdelingen har langvarige psykisk helseutfordringer, med noe overvekt av ulike psykoselidelser. Det miljøterapeutiske arbeidet er forankret i Recovery og Mentaliseringsbasert terapi, og vi jobber systematisk med å etablere tilhørighet og et sosialt fellesskap.

Vi har aktiviteter som gåturer, sykkelturer, turgruppe med dagsturer, volleyball, bordtennis, basketball og trening hver torsdag med blant annet yogaøvelser.

Vi jobber aktivt for å legge til rette for mestring og selvstendighet hos beboerne. Vi har derfor etablert en fast struktur for pasientundervisning med tema som blant annet kosthold og ernæring, røykeslutt, mosjon og fysisk aktivitet, søvnhygiene, økonomi og budsjett.

Avdelinger

Psykisk helse og rus