Rap Clinic - unge som spiller gitar

Rap clinic er et tilbud for folk med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, og som ønsker å være en del av et aktivt og skapende musikkmiljø.

Vi holder til i toppetasjen på Villa Walle i Sandvika. Her har vi et godt utstyrt studio, øvingslokaler og masterrom. Vi har folk som kan bistå i alle deler av produksjon.

Følg oss gjerne på facebook og Instagram (linker)

Boliger psykisk helse og rus, bemannet

Psykisk helse og rus