Lindelia boliger

holder til i helt nye lokaler på Gjettum, med kort vei til buss og T-bane. Avdelingen er et tilbud til innbyggere med langvarig psykisk lidelse og/eller rusmiddelmisbruk, og som har behov for et døgnkontinuerlig behandlingstilbud.

Avdelingen har 10 leiligheter og 2 av disse er spesielt tilrettelagt for personer med behov for behandlingstiltak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9.

Vi er en tverrfaglig sammensatt ansattgruppe, og vi har sykepleier-og/eller vernepleiekompetanse på alle skift.I tillegg har vi sosialfaglig kompetanse og annen relevant kompetanse knyttet til hverdagsmestring og læring.

Avdelingens faglige arbeider forankret i Recovery og Mentaliseringsbasert miljøterapi. Vi legger til rette for hverdagsmestring og meningsfulle aktiviteter, og vi jobber målrettet med individuelt tilrettelagt miljøterapi som kan hjelpe den enkelte på vei mot sine mål.