Psykisk helse og rus - Kirkegårdsveien bofelleskap

Kirkegårdsveien boliger (Kibo) holder til på Rykkinn. Avdelingen består av et hovedbygg med 9 leiligheter og et tilhørende hus med 2 leiligheter. I tillegg er det personalbase, fellesstue og kjøkken.

Beboerne er menn, under 50 år og har utfordringer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser. Flere av beboerne har også ulik grad av utviklingsforstyrrelser. Alle er i behov av langvarige og koordinerte helsetjenester og har vedtak om helsetjenester på dag, kveld og natt.

Personalgruppen består av sykepleiere, vernepleier, sosionom og miljøterapeuter.

Vår miljøterapeutiske plattform er relasjons- og interaksjonsforståelse. Vi skal, i samhandling med pasientene, veilede mot endret selvforståelse slik at den enkelte kan utvikle kunnskap om hvordan de kan mestre å bo og å omgås andre på en hensiktsmessig måte.

Aktiviteter

Avdelingen har fokus på mestring og bedring gjennom aktivitet og sosialt felleskap.

  • Vi har et eget fotballag som trener 2 ganger i uka, spiller kamper og arrangerer egen turnering for hele tjenesteområdet.
  • Vi har et eget fotballag som trener 2 ganger i uka, spiller kamper og arrangerer egen turnering for hele tjenesteområdet
  • Vi har fiskeutstyr og fiskekort til Sandvikselva, variert utvalg av treningsutstyr, og vi arrangerer ulike aktivitetsdager
  • Vi har etablert et musikktilbud, Rap Clinic. Tilbudet er utarbeidet i et gjensidig samarbeid mellom ansatte og pasienter og består av øvingslokaler, instrumenter, lydanlegg og studio
  • Vi samarbeider aktivt med idrettslag, frivillige organisasjoner og nærmiljø lokallag. Dette er alle tiltak som er med på å gi beboerne sosial tilhørighet og identitet

Boliger psykisk helse og rus, bemannet