Psykisk helse og rus - Høst bofelleskap Psykisk helse og rus - Stue Høst bofelleskap Psykisk helse og rus - Høst bofelleskap

Avdeling Høstbo ligger idyllisk til i rolige omgivelser på toppen av Gjettum. Avdelingen har fire hus, tre av disse benyttes til pasienter.

Avdelingen består av hybelhus og rekkehus i Dr. Høsts vei på Gjettum, og leiligheter på Bjørnegård.

Vi er 19 faste ansatte med ulike fagbakgrunner: sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, førskolelærere, idrettspedagoger og psykologistudenter. Flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus.

Vi har strukturert vårt miljøterapeutiske arbeid i trå med prinsippene fra Recovery. Vår miljøterapeutiske plattform er Mentaliseringsbasert miljøterapi. Vi har stor tro på at vi gjør våre pasienter bedre rustet til å møte utfordringene i livet på en mer hensiktsmessig måte, ved å oppøve mentaliseringsevnen i trygge rammer.

Vi har satt av daglige møtetider der vi diskuterer fag og reflekterer rundt egen praksis.

Vi vektlegger god psykisk helse gjennom aktivitet. Vi oppfordrer pasientene til å delta på ulike aktiviteter ute i kommunen, og vi arrangerer enkelte aktiviteter i avdelingen. Dette kan være båltenning i gapahuken, fredagstreff, turgruppe og filmkvelder. I tillegg er vi med på tilpassende individuelle aktiviteter for pasientene.

Boliger psykisk helse og rus, bemannet

Psykisk helse og rus