Avdeling Høstbo ligger idyllisk til i rolige omgivelser på toppen av Gjettum. Avdelingen har fire hus, tre av disse benyttes til pasienter.  

Avdelingen består hybelhus og rekkehus i Dr. Høsts vei på Gjettum, og leiligheter på Bjørnegård.

Vi er 19 faste ansatte ulike fagbakgrunner: sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, førskolelærere, idrettspedagoger og psykologistudenter. Flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus. 

Den miljøterapeutiske plattformen er mentaliseringsbasert miljøterapi. Vi har stor tro på at vi gjør våre pasienter bedre rustet til å møte utfordringene i livet på en mer hensiktsmessig måte, ved å bidra til å øke mentaliseringsevnen hos våre pasienter. Vi har satt av daglige møtetider der vi diskuterer fag og reflekterer rundt egen praksis.

Vi vektlegger god helse gjennom aktivitet. Vi oppfordrer pasientene til å delta på ulike aktiviteter ute i kommunen, og vi arrangerer enkelte aktiviteter i avdelingen. Dette kan være båltenning i gapahuken, fredagstreff, turgruppe og filmkvelder. I tillegg er vi med på individuelt tilpassende aktiviteter for pasientene.

Avdelinger

Psykisk helse og rus