Høl i CV-en er et tiltak for mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Gjennom samarbeid med lokalpolitikere, lokalt næringsliv og flere offentlige etater, har vi startet opp en tidsriktig foodtruck som beriker bybildet i Sandvika. Her selger vi et variert utvalg av kaffe og brus. Målet er å stimulere deltakerne frem mot ordinert lønnet arbeid.

Høl i CV-en driftes av beboere fra avdelingene i psykisk helse og rus, med god hjelp fra ansatte. Flere av beboerne har deltatt på baristakurs og disse har igjen lært opp kollegaene sine.

Våren 2020 har vi, i samarbeid med tjenestestedet Arbeid og aktivitet, flyttet inn i kommunens lokaler i Eyvind Lyches vei. Her er vi med på å drifte kaffebua to dager i uken.

Følg oss gjerne på facebook og Instagram (linker)