Jan Robert Ernstsen

Jan Robert Ernstsen

Alder
31
Stilling
Jurist - Spesialkonsulent ved Boligbistand
Utdannelse
Jurist
Rask fakta
har ikke – Quentin Tarantino-fan?

Jan Robert jobber med å avklare juridiske spørsmål innenfor husleierett og er ansvarlig for behandlingen av klager på avslag på kommunale boliger og startlån.

-Noe av det viktigste jeg gjør er å oversette juridisk informasjon til et språk søkerne forstår, spesielt når noen får avslag. I all hovedsak er søkere i en allerede sårbar posisjon i samfunnet, og det er derfor helt nødvendig og møte de med grundige tilbakemeldinger og sørge for at de får sine rettigheter ivaretatt på et menneskelig og juridisk plan.

Som en tidligere erstatningsrettjurist var den største overgangen ved å begynne i Bærum kommune det tverrfaglige miljøet.

-Uten erfaring innenfor helsefag har det vært verdifullt å sparre med kolleger med kompetanse innenfor alt fra økonomi til sosialfag. For i det store og hele handler det om å gjøre hverdagen til mennesker litt enklere, og da må det flere perspektiver og ekspertise til.

Psykisk helse og rus