Ingunn Lambertsen

Ingunn Lambertsen

Alder
43
Stilling
Fagutviklingssykepleier
Utdannelse
Sykepleier med mastergrad i psykososialt arbeid, vold, traumer og selvmord
Rask fakta
Er kjent for å være en ekstrem hønemor

Ingunn er fagansvarlig for 12 kommunale boliger hvor beboerne er aktive rusmisbrukere. Ingen dag med rusavhengighet er lik. Hun jobber for å sikre god faglig drift av boligsamfunnet slik at de ansatte skal kunne legge til rette for at beboerne skal leve verdige liv. Det betyr at mennesker med forskjellig kompetanse er viktig. 

-Mine kollegaer er sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ufaglærte og vernepleiere. Vi har også en erfaringskonsulent; en tidligere rusmisbruker som bruker sin erfaring til å motivere og støtte beboere. Vi tilbyr også den eneste ordningen for gravide rusmisbrukere i Bærum. 

Den viktigste delen av jobben er å møte brukerne på deres premisser og sette pris på de små lysglimtene, uansett livssituasjon. Bofelleskapet jobber tett med frelsesarmeen i Sandvika, de holder ukentlige motivasjonsmøter, jobber med Stabæk og deres Gatefotballag og samarbeider med «Høl i CVen», en kaffevogn i Sandvika.

-Her kan rusmisbrukere få mulighet til å komme tilbake til samfunnet og selge kaffe til befolkningen. Kaffevognen ble på et tidspunkt kjørt til Høyres landsmøte og beboerne fikk servere kaffe sammen med Erna Solberg, det var jo litt stas.

Psykisk helse og rus