Vestre Hauger bolig og natthjem

Vestre Hauger bolig og natthjem er en av ni bemannede boliger i tjenesteområdet psykisk helse og rus i Bærum Kommune.

Vestre Hauger bolig og natthjem deler avdelingsleder med Øverlandselva består av to enheter med samme avdelingsleder De fleste beboerne hos oss har en ROP-lidelse, men hovedutfordringen er rus.

Boligen er bemannet med sykepleiere, inkludert en fagutviklingssykepleier, vernepleier, barnevernspedagoger, sosialpedagoger, sosionomer, psykolog og helsefagarbeidere.

Vi har 12 leiligheter med personale hele døgnet. Beboerne mottar miljøterapitjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering. Vi er opptatt av relasjonsbygging, motivasjon og mestring, aktiviteter og bruk av MBT. Vi er med i driften av Høl i CVen og har flere beboere som daglig er på «Jobben» i Sandvika.

Boligen har i tillegg «Natthjemmet», et 4-sengers lavterskeltilbud for dem som ikke har noe sted å tilbringe natten, samt ansvar for en nødbolig der Nav tildeler midlertidig bolig til personer som står uten bolig og har krav på øyeblikkelig bo-hjelp. Brukere av tilbudene har primært en rus- og/eller psykisk helseutfordring.

Avdelinger

Psykisk helse og rus