Avdeling Rrådgivning rus og psykisk helse holder til i Brambani gården i Sandvika sentrum. 

Har du et faglig engasjement og er du opptatt av å delta i et tverrfaglig miljø? Vi i Rrådgivning rus og psykisk helse med helseteam for rus jobber spesielt for de innbyggere som opplever å væreer i en vanskelig situasjon med økt sårbarhet. Helseteamet, som består av 4 sykepleiere, har spesielt fokus på helseutfordringer som følge av rusproblematikk og på skadereduksjon.

Hit er det mange som henvender seg for å få hjelp for første gang. Andre har en lengre historikk med utfordringer innen rus-, psykisk helse eller sosiale vansker. Vi tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Vi kan tilby kortvarig oppfølging og jobber noe oppsøkende. Videre har avdelingen et spesielt ansvar for å følge opp gravide med rusproblematikk og vurdere tilbakehold uten eget samtykke etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 §§ 10-2 og 10-3. I disse sakene har vi koordineringsansvar. Vårt overordnedea mål er å gi eller finne riktig hjelp til rett tid.

Klarer du å jobbe strukturert i en uforutsigbar jobbhverdag. Til oss kan innbyggere henvende seg uten timeavtale eller henvisning. Tilbudet er gratis. Hit er det mange som henvender seg for å få hjelp for første gang. Andre har en lengre historikk med utfordringer innen rus, psykisk helse eller sosiale vansker. Vi tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Vi kan tilby kortvarig oppfølging og jobber noe oppsøkende. Det betyr at vi må være i beredskap, bearbeide mye informasjon og trives med å etablere kontakt. Det kan innebære en utfordrende hverdag med mange etiske dilemmaer. Vi har fokus på å være et trygt og ivaretakende kollegafellesskap. Hele teamet starter dagen i fellesskap, der saker blir drøftet og fordelt og dagsplaner blir gjennomgått.

Oppfølging av gravide

Videre har avdelingen et spesielt ansvar for å følge opp gravide med rusproblematikkVårt overordnede mål er å gi eller finne riktig hjelp til rett tid.

Det hjelper ikke så mye at vi mener det godt, hvis vi ikke klarer å formidle det vi mener på en måte som gjør godt.

Helseteamet

Helseteamet, som består av 4 sykepleiere, har spesielt fokus på helseutfordringer og skaderedusjon, som følge av rusproblematikk. og på skadereduksjon

Henvendelser - bolig, psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus