Øverlandselva Boliger Øverlandselva Boliger - interiør

Øverlandselva bolig ligger på Bekkestua. Avdelingen er liten, men har stor betydning, og den består av 6 leiligheter og 5 ansatte. Beboergruppen er pr. i dag i alderen 18 til 30 år, alle med ulike psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Ett eller annet om rusfri bolig

Avdelingens faglige forankring er hentet fra empowerment og recovery, og den miljøterapeutiske plattformen er mentaliseringsbasert miljøterapi. Personalet i Øverlandselva bistår beboeren med å oppnå mestring og kontroll i eget liv: De jobber målrettet for å tilby faglig forsvarlige, likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester, med pasienten i sentrum.

Henvendelser - bolig, psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus