Bygget

Det hjelper ikke så mye at vi mener det godt, hvis vi ikke klarer å formidle det vi mener på en måte som gjør godt. Arnhild Lauveng

Har du et faglig engasjement og er du opptatt av å delta i et tverrfaglig miljø. Vi i rådgivning rus og psykisk helse med helseteam for rus jobber spesielt for de som opplever å være i en vanskelig situasjon med økt sårbarhet. Helseteam for rus som er en del av teamet og består av sykepleiere med fokus på rusrelatert helse og skadereduksjon.

Hit er det mange som henvender seg for å få hjelp for første gang. Andre har en lengre historikk med utfordringer innen rus-, psykisk helse eller sosiale vansker. Vi tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Vi kan tilby kortsiktig oppfølging og jobber noe oppsøkende. Vårt overordna mål er å gi eller finne riktig hjelp til rett tid.

Klarer du å jobbe strukturert i en uforutsigbar jobbhverdag. Til oss kan innbyggere henvende seg uten timeavtale eller henvisning. Tilbudet er gratis. Det betyr at vi må være i beredskap, bearbeide mye informasjon og trives med å etablere kontakt. Det kan innebære en utfordrende hverdag med mange etiske dilemmaer. Vi har fokus på å være et trygt og ivaretakende kollegafellesskap. Hele teamet starter dagen i fellesskap der saker blir drøftet og fordelt og dagsplaner blir gjennomgått.

Hendvendelser bolig, psykisk helse og rus

Henvendelser - boliger, psykisk helse og rus