Skissebilde

Deler du våre faglige ambisjoner, ønsket om å lære noe nytt og stadig bli litt bedre? Da vil du finne deg til rette hos oss. Her vil du jobbe med fagfeller og eksperter fra andre fagområder, som alle lærer av hverandre. Vi har stor tro på at en sykepleier blir enda bedre i jobben sin ved å diskutere fag med en sosionom. Vi vektlegger faglig oppdatering gjennom både etablerte kurs, individuelle opplæringsløp og mer uformelle samlinger.

 Det er også bra om du er en person som liker å ta initiativ, som liker å påvirke arbeidshverdagen din. Her får du anledning til å komme med innspill på alt fra faglige forbedringer til praktisk gjennomføring og i hvilken retning vi skal bevege oss.

 I tillegg er det å jobbe i akkurat Bærum kommune ideelt dersom du liker kombinasjonen av en arbeidsplass som er stor nok til å kunne investere for fremtiden, stor nok til å kunne tilby et bredt spekter av tjenester til våre brukere, men ikke så stor at den blir uoversiktlig eller upersonlig.

Psykisk helse og rus