Slependveien / Gyssestadveien Boliger er den største boligen innen bemannet bolig i psykisk helse i Bærum Kommune. Her er 38 leietakere og en personalbase.

Beboernes utfordringer er sammensatt, og det miljøterapeutiske fokus ligger på relasjonsbygging, psykoedukasjon, motivasjon og mestring, aktiviteter og bruk av MBT.

Av uteaktiviteter kan nevnes gåturer, sykkel, turgruppe med dagsturer, volleyball, bordtennis, basketball, trening hver torsdag med blant annet yogaøvelser.

Temaer i psykoedukasjon er kosthold og ernæring, røykeslutt, mosjon og fysisk aktivitet, søvnhygiene, økonomi og budsjett.

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt; sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, miljøarbeidere- flere av de ansatte har videreutdanning innen psykisk helse og rus.

Avdelingen har god struktur med høyt faglig nivå. Ansatte har en positiv holdning til nytenkning og endring.

Vi har fast avsatt tid til debrief etter hver vakt ved uønskede hendelser, vergetrening, kompetanseplaner, undervisning hver 14. dag, veiledning ved behov, etisk refleksjon 1g./ mnd., åpent forum 1g./ mnd.*, personalmøter hver 14. dag, planlagte MBTøvelser/ undervisning hver uke.

Avdelingen kartlegger og utreder, behandler, følger opp og jobber forebyggende.

Avdelinger

Psykisk helse og rus