Hybelhuset

i Dr.Høstsvei består av åtte treningsleiligheter, beregnet for de yngste pasientene fra 18 år, som er i behov av bistand og veiledning til å mestre det å bo i egen bolig. Målet er at pasienten, etter avsluttet leieforhold, skal ha styrket evnen til å mestre eget liv i egen bolig. I løpet av 2019 og 2020 skal arbeidet med hybelhuset videreutvikles og det miljøterapeutiske arbeidet vil forgå i faser og bli mer intensivt enn tidligere. På sikt ønsker vi å drive med mentaliseringsbasert gruppeterapi. Pasientene får tidsbegrensede leiekontrakter.

Rekkehuset

i Dr. Høstsvei består av ti leiligheter. Der bor det pasienter med psykisk helse- og rusutfordringer i aldersgruppen 20 til 55 år. Behovet for helsetjenester er gjerne langvarig og sammensatt. Formålet med boligen er at leietaker skal trene på de ferdighetene en er i behov av for å kunne mestre hverdagen.

Bjørnegård

har ni leiligheter som ligger flott og sentralt plassert i Sandvika, vegg i vegg med Bjørnegård aktivitetshus. Pasientene som bor her er alle over 40 år og har ulikt behov for helsehjelp. Flere av pasientene er i jobb og aktiviteter. Denne boligen er bemannet fra kl.08.30-11:00 og fra 15:30-21:00 på hverdager og fra 09:30-11:30 og fra 15:30-21:00 i helgene.

Personalbasen

huser 19 faste ansatte og 13 vikarer. Der sitter avdelingsleder og fagutviklingssykepleier og en stor stab sykepleiere og miljøterapeuter. Vi er en gjeng bestående av sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, førskolelærer, idrettspedagog og psykologistudenter. Flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus. I tillegg til høy faglig kompetanse har vi også masse humor og godt humør. Vi er opptatt av fag og vi har satt av daglige møtetider der fag diskuteres og det reflekteres rundt egen praksis. Vi har høyt fokus på mentaliseringsbasert miljøterapi.

God helse gjennom aktivitet er noe vi vektlegger. Vi oppfordrer pasientene til å delta på ulike aktiviteter ute i kommune, enkelte aktiviteter arrangerer vi i avdelingen. La oss nevne båltenning i gapahuken, fredagstreff, turgruppe og filmkvelder. I tillegg er vi med på individuelt tilpassende aktiviteter for pasientene.

Avdelinger

Psykisk helse og rus