Vi er en avdeling som består av 2 boliger, Folkvangveien og Rødskiferveien. Boligene er lokalisert på Kolsås og Rykkinn og består av 21 leiligheter. Beboerne er i aldersgruppen 50+, og med alvorlige og langvarige psykiske lidelser. Det vektlegges individuell tilpasset miljøbehandlig med fokus på hverdagsmestring, i et recoveryperspektiv, og med en mentaliserende holdning

Personalgruppen består av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere psykiatrisk helsefagarbeidere og miljøterapeuter og personalet jobber på tvers av boligene. Det er 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Boligen er tilknyttet kommunens nattevaktteam som betjener boligene ved behov på natt.

Prosjekt/ aktivitet

Terapeutisk hagebruk.

Avdelingen har et hønsehus og et drivhus som blir drevet av pasienter og personal i samarbeid. Dette startet som et prosjekt i 2016 og er nå videreført som en del av den miljøterapeutiske tilnærmingen.

Avdelinger

Psykisk helse og rus