Bygget

Mange gode grunner til å velge Boligbistand i Bærum Kommune som din arbeidsplass:

Stort spenn og faglig kompetanse på mange områder:

Avdeling Boligbistand behandler søknader om boligsosiale virkemidler bl.a.

 • Kommunale velferdsboliger
 • Bistand til boligsøkere på det private boligmarkedet
 • Økonomisk rådgivning
 • Økonomisk forvaltning
 • Startlån og tilskudd til etablering
 • Tilskudd til tilpasning
 • Tilskudd til utredning og prosjektering
 • Bostøtte (statlig og kommunal)

Målgruppen for våre tjenester er vanskeligstilte av ulike årsaker. Avdelingen bistår mange av kommunens innbyggere i vanskelige situasjoner (både langvarige og akutte). Meningsfullt arbeid hvor vi bidrar til gode løsninger og samarbeider med flere instanser i kommunen.

Godt faglig miljø med bred kompetanse bestående av bl.a. jurister, økonomer, samfunnsvitere og ansatte med sosialfaglig kompetanse. Komplisert saksbehandling hvor det utøves tungt faglig skjønn.

Samarbeid på tvers:

 • I avdelingen
 • Bærum kommune Eiendom
 • NAV
 • Flyktningkontoret
 • Husbanken
 • Ergo- og Fysioterapi
 • DPS
 • Tildelingskontoret
 • Rådgivning rus og psykisk helse
 • Oppfølging psykisk helse og rus
 • Namsfogden

Tjenesteområder

Psykisk helse og rus