Ann De Wolf

Ann De Wolf

Alder
46
Stilling
Rådgiver for Rådgivning Rus og Psykisk Helse
Utdannelse
Psykisk sykepleier fra universitet X i Belgia
Rask fakta
Elsker å sykle! Så mye at hun trosset vær og vind og syklet på el-sykkel fra Asker til Bærum i hele vinter.

Rådgivning for Psykisk helse og rus består av 13 personer hvor 7 er rådgivere. De er sosionomer, vernepleiere og sykepleiere. Erfaringer spanner fra NAV, rustjenesten, institusjoner og psykisk helse.

– Sammensetningen av forskjellige mennesker er grunnen til at vi kan levere solide resultater for innbyggerne i Bærum. Vi kan dra nytte av hverandres erfaringer i enhver vanskelig situasjon.

Vanligvis vil et rådgivingssenter ofte bli sett på som et veiledningstorg, der man setter telefonen over til den som kan tilby hjelp. Dette er ikke tilfellet hos Rådgivning for Psykisk helse og rus.

– Like mye som å hjelpe brukeren med å komme i kontakt med den rette instansen, hjelper vi dem selv, i form av samtaler, daglig motivasjon og sysselsetting, og planlegging av fremtiden.

Det har skjedd mye på de to årene Rådgivning psykisk helse og rus har eksistert. I dag jobber de ikke bare med rus, ettersom kunnskap om ett fagfelt ikke er nok.

– Her gjelder det å jobbe sammen, på tvers av fag og spesialisering. Det finnes ikke én oppskrift på psykiske lidelser. Derfor jobber vi mye sammen for å dra nytte av hverandres erfaringer, utdannelser og spesialiseringer. Trygghet og gode arbeidsvilkår for de ansatte sikrer en bedre brukeropplevelse.

Psykisk helse og rus