Skissebilde

Det har noe for seg å være en kommune av vår størrelse. Det faglige miljøet er stort, men på ingen måte uoversiktlig.

Her får du jobbe med fagfeller, i tillegg til kolleger fra en rekke andre fagfelt. Vi har stor tro på at en sykepleier blir bedre av å jobbe og diskutere sammen med en sosionom, for eksempel. Dessuten har vi gjennom mange år vist både vilje og evne til å investere i både våre ansattes kompetanse, teknologi og annen infrastruktur, til det beste for våre brukere. Har du lyst til å bidra til at vi leverer enda bedre tjenester fremover, er du mer enn velkommen til å ta kontakt.

Psykisk helse og rus

Tjenesteområder