Plan og miljø Fornebu

Bærum kommune er i sterk utvikling med urbanisering, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs banetraséer, samtidig som det pågår store prosjekter innen bane og vei.

«Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med utvikling bl.a. i regionbyen Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua. Høyere tetthet stiller krav til styring av kvalitet og helhet.

Bærum kommune har ambisjoner om innovative grep (SmartCity Bærum) og vil bli en klimaklok kommune. Vi har et utstrakt samarbeid med eksterne aktører som statlige etater, fylkeskommune, frivillige organisasjoner og næringslivet. Vår klimastrategi og samarbeid med FutureBuilt og ZEN sikter mot ambisiøse arkitektur- og miljøløsninger.

Vi er stolte av våre tjenester, og søker stadig mot forbedring og utvikling av arbeidsprosesser og produkter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnærming, samarbeid og deling.