Julian Larsen Svenningsen (27)

Lommedalen skole

Julian Svenningsen
Julian Svenningsen

Hva er det beste ved bærumsskolen?

At du blir inkludert, spesielt tidlig i prosessen. Du får hjelp til å bygge på det du lærte på lærerhøyskolen og bruke det i praksis. Du blir tatt vare på.

Hvordan har din rolle som lærer endret seg i en digital skole, sammenlignet med tidligere?

Man må kunne mye mer. Den tekniske forståelsen hos barn har økt dramatisk føler jeg. For å holde følge må vi utdanne lærere som er teknisk gode på data og IT, samt kunne programmere enkle programmer.

Hva blir den største endringen i skolen i årene som kommer tror du?

Den største endringen blir vel at fysiske bøker går mer ut av skolen og blir byttet ut med elektroniske i form av læringsbrett. Hvordan dette vil påvirke skolen vet jeg ikke, men det blir spennende å se.

Hvorfor bør andre vurdere å bli lærer i Bærum?

Du vil aldri kjede deg, du vil alltid ha noe å gjøre. Det andre er at du alltid vil ha noe å gjøre sammen med virkelig gode og flinke kollegaer.

Sofie Kirkemo (26)

Bekkestua barneskole

Sofie Kirkemo

Hva er det beste ved bærumsskolen?

Det beste ved bærumsskolen er at de er fremtidsrettet, har elevene i fokus og ivaretar sine ansatte. Det er en god arena for faglig utvikling, og regelmessig arrangeres det gode, forskningsbaserte kurs.  

Hva blir  den største endringen i årene som kommer tror du? 

Den største endringen i årene som kommer blir nok at flere bærumsskoler vil være en del av en digital skolehverdag. Det blir også spennende å se hvordan stortingsmelding  28 vil påvirke oss og måten vi arbeider på. 

Hva er de to beste argumentene du vil bruke for å overtale andre til å bli lærer i nettopp Bærum kommune?   

De to beste argumentene for å jobbe i bærumsskolen er at den er en fremtidsrettet  og gir de ansatte mulighet til å påvirke og utvikle seg.