Reidar Kveine

Stilling: 

Senioringeniør hos Vann og avløp, Planavdelingen

Hvor lenge har du jobbet hos Vann og avløp i Bærum kommune?

Siden 2005 (18 år)

Hvordan endte du opp akkurat her? 

At jeg endte opp i Bærum var nok på grunn av at jeg bor her i kommunen, og med små barn, som jeg hadde den gang jeg begynte, var kort reisevei en viktig faktor. At jeg har blitt værende her så lenge er nok fordi jeg hele tiden har fått jobbe med varierte og spennende oppgaver, og at det alltid har vært et veldig hyggelig arbeidsmiljø her. Ikke minst har jeg satt stor pris på kulturen for deling av kunnskap og å hjelpe hverandre

Hva motiverer deg i arbeidshverdagen? 

Blant annet det å få jobbe med spennende prosjekter og å samarbeide med gode kollegaer. Samtidig setter jeg pris på og motiveres av muligheten til å delta i ulike nasjonale fora, som f.eks. RIN og SSTT

Møt dine kolleger