Renhold sikrer kostnadseffektiv og kvalitetsmessig renhold i henhold til kvalitetsstandarden NS-INSTA 800/810 (Nordisk renholdsstandard).

Vi sørger for at renhold utføres på kommunens formålsbygg og på bygg hvor kommunen har kommunale tjenester. På bo- og behandlingssentre er det egne ansatte renholdere på bygget som utfører renholdet.

Enheter i Eiendom

Kontakt enhetssjef for renhold