Eiendomsdrift gjennomfører faste og bestilte bruker- og serviceoppgaver.

Det inkluderer vedlikeholdsoppgaver og lovpålagte oppgaver.