Eiendomsdrift gjennomfører faste og bestilte bruker- og serviceoppgaver.

Det inkluderer vedlikeholdsoppgaver og lovpålagte oppgaver.  

Enheter i Eiendom

Kontakt enhetssjef for eiendomsdrift