Byggherre er kommunens byggherreorganisasjon.

Enheten har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle kommunens byggeprosjekter.

Vi har ansvar for en omfattende og variert portefølje, bestående av prosjekter innenfor skole, barnehage og idrettsbygg, omsorgsboliger og sykehjem.

Vi sikrer kommunale investeringsprosjekter hele veien fra A til Å, det vil si fra idé til ferdigstillelse og drift.

2019

  1. barneskole 4 parallell Bekkestua
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

 

Ledige stillinger i Byggherre

Enheter i Eiendom

Kontakt enhetssjef byggherre