I stadig utvikling

I Bærum skal elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i stadig utvikling. Bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutvikling. Vi må til enhver tid endre oss for å sikre at vi er den relevante samfunnsaktøren skolen skal være. Vi håper du har lyst til å være med å bidra.

Ledige stillinger

Digital skolehverdag

Bærum kommune har lenge vært blant en av Norges fremste kommuner når det kommer til å tilpasse skolen til en digital virkelighet. Vår erfaring er at det handler om mye mer enn teknologi. Rett nok har alle elever ved 15 av våre skoler fått utdelt et eget nettbrett og lærerne bruker videoundervisning i en grad som ikke var mulig tidligere. Likevel er det vel så mye relasjonen mellom lærer og elev og læringsformen som må tilpasses en ny virkelighet.

Jeg vil vite mer

Vilje og evne til å satse

Bærum kommune har i mange år hatt en tydelig plan for skolen i tillegg til politisk vilje og ressurser til å følge den opp. Det skal vi ikke endre på.

Handlingsplan og strategier

Bærumsskolen

Grunnskolen i Bærum består av 25 barneskoler, 12 ungdomsskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole, 1 spesialskole, 3 alternative skoler, musikk og kulturskole samt Sjøholmen maritime senter.

Mer om Bærumsskolen finner dere her

Dine nye kolleger?

Hva er det beste ved bærumsskolen? - Det beste ved bærumsskolen er at de er fremtidsrettet, har elevene i fokus og ivaretar sine ansatte. Det er en god arena for faglig utvikling, og regelmessig arrangeres det gode, forskningsbaserte kurs, sier Julian Svenningsen.

Møte våre lærere

Alle skolene i Bærum

Her finner du en oversikt over alle skolene i Bærum.

Finn din skole her