Telefon

913 75 869

E-post

vidar.skovli@asker.online.no

Besøksadresse

Slependveien 48 B
SLEPENDEN

Kalkindustri har vært en viktig næring for Asker og Bærum. Kalkovnen på Slependen er en sjaktovn fra 1914, og er den eneste bevarte industriovnen i Asker og Bærum. Ovnen stod ferdig restaurert i 1994. Her finnes en utstilling om kalkproduksjon i Asker og Bærum.

Nøkkelinformasjon