Telefon

66 75 10 00

E-post

post.blakstad@asker.online.no

Besøksadresse

Strandveien 35
VETTRE (ASKER)

Nøkkelinformasjon

Omvisning ette avtale

Museet inneholder bilder og gjenstander fra bortimot 100 års historie innen psykiatrien på Blakstad. I november 2004 markerte Blakstad 100-års jubileet for mottaket av de første pasientene