Grunneiendom og marked forvalter og utvikler kommunens grunneiendommer og har ansvar for de kommersielle leie- og festeforholdene.

Vi foretar arealoveringer, makeskifte, strategiske kjøp og salg (unntatt boliger) og ivaretar kommunens posisjon og eiendomsverdier i områdeutvikling.

Kontakt enhetssjef for Grunneiendom og marked