Treklang - Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune. Treklang skal være møteplassen for nabolaget, i tillegg til skole, barnehage, sykehjem og flerbrukshall.

På samme tomt er Oksenøya skole med plass til over tusen elever, Oksenøya barnehage med plass til 300 barn, og sykehjemmet med plass til 150 beboere. Skolen og barnehagen åpner i august. Sykehjemmet åpner over nyttår 2023.

Oversikt over Treklang
Oversikt over Treklang

Nærmiljøsenter – det gode nabolaget​

- Sambruk er et nøkkelord. Vi ønsker et samfunnshus eller innbyggerhus som benyttes både på dagtid og kveldstid, og det innebærer sambruk med skolen og barnehagen. I tillegg vil kafeen på sykehjemmet være åpen for alle, sier rektor på Oksenøya skole Marianne Ratvik

Hun legger også vekt på at innbyggerne må bidra med å skape aktiviteter på Treklang - av innbyggerne og for innbyggerne. ​

Kjerneverdiene i det videre arbeidet

Viktige verdier i det videre arbeidet med samfunnshus eller innbyggerhus for nærmiljøet.

  • Vi tar ansvar for helheten - via felles innsats og tydelig kommunikasjon
  • Vi inspirerer hverandre - som institusjoner og mennesker
  • Vi gir til fellesskapet - hjertet i Treklang er ambisjonen om å bli bedre ved å gi til hverandre
  • Vi skaper gjennom handling - skaper arenaer med læring, undring og inspirasjon i sentrum
Den hemmelige skogen til barnehagen
Den hemmelige skogen til barnehagen

 

Barnehagen - fargerike utearealer 
Barnehagen - fargerike utearealer 

 

I tillegg til skole, barnehage og sykehjem er det flerbrukshall og 9'erbane på Treklang.
I tillegg til skole, barnehage og sykehjem er det flerbrukshall og 9'erbane på Treklang.

 

Utsnitt fra Oksenøya skole
Utsnitt fra Oksenøya skole

 

Installasjon i sentrum av Treklang
Installasjon i sentrum av Treklang

Ambisjonen er at Fornebu skal være nullutslippsområde innen 2027. Derfor er det lagt opp til god tilrettelegging for sykkel og tilgjengelighet for gående.  Det innebærer lavere parkeringsdekning for bil.

Senteret er et FutureBuilt-prosjekt og skal oppnå BREEAM outstanding. Les mer på FutureBuilt sine nettsider.

Som et av pilotprosjektene for Bærum kommunes samarbeidspartner The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN), blir Oksenøya senter en innovasjonsarena og et utprøvingsområde med smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk.  Les mer på FME ZEN sine nettsider.