Planutvalget i Bærum kommune behandler privat forslag om Teleplanbyen i to møter, første gang var 27. oktober og neste møte 17. november. Teleplanbyen er en del av Lysakerområdet, og er ikke omfattet av KDP3 for Fornebu.

Forslag til detaljregulering for Teleplanområdet omfatter tre delområder:

Planutvalget besluttet på sitt møte 17. november å sende Teleplanbyen øst og Teleplanbyen vest tilbake til administrasjonen for bearbeiding.

Saken Magnus Poulssons vei 7 er klar å sendes ut på høring.