Tre arkitektteam har etter invitasjon fra Bærum kommune utarbeidet mulighetsstudier for Sandvika sjøfront – fra Henie Onstad kunstsenter, langs Lakseberget, Kadettangen og Kjørbo. De tre teamene er Rodeo Arkitekter/COWI AS med flere, Norconsult/Bjørbekk og Lindheim AS med flere, og LPO Arkitekter AS/Grindaker AS med flere.

Kart over det Sjøfronten

Om noen år skal legges E18 i tunnel og det gir et mulighetsrom for å videreutvikle regionbyen Sandvika.

Bærum kommune har behov for å se utviklingen av sjøfronten i et langsiktig perspektiv – og som en del av den øvrige utviklingen av Sandvika. Mulighetsstudiene er gjennomført som et parallelloppdrag - et oppdrag som handler om bevaring, landskapsforming, transformering og byutvikling.

– Mulighetsstudiene for sjøfronten vil gi nyttige, kreative og inspirerende innspill til det videre planarbeidet, sier Anne Trine Hoel, prosjektleder i Bærum kommune.

Ved gjennomføring av mulighetsstudiet har Bærum kommune også oppnevnt et eksternt ekspertpanel. Panelet har både underveis – og skal i etterkant av studiet komme med råd og anbefalinger, for hvilke retning og plangrep kommunen bør fokusere i det videre planarbeidet for sjøfronten. Ekspertpanelet er:

  • Byutvikling: Elin Børrud, prof NMBU (leder)
  • Landskapsarkitektur: Iwan Thomsen, lalaTøyen
  • Miljø: Guri Lindmark, Multiconsult
  • Trafikk: Gunnar Ridderstrøm, Citiplan
  • Næringsliv: Sverre Landmark, Asplin-Ramm
  • Erling Lae: Strateg

Ekspertpanelet legger frem sin rapport under Bærumskonferansen 2019, mandag 8. januar. Planarbeidet i Bærum kommune vil begynne i løpet av 2019.