Ny eiendomsdirektør i Bærum kommune er Kristin Fagerhaug. Hun kommer fra tilsvarende stilling i Norges Bank. Hun har tidligere jobbet i Oslo kommune.

Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 230 ansatte ansvar for grunneierrollen, eiendomstransaksjoner, utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Bygningsmassen består i dag av ca. 565.000 m2 formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg sammen med ca. 25.000 mål grunneiendom. 

I de neste fem årene skal det investeres i nybygg og rehabilitering tilsvarende 7 mrd. Utvikling av Oksenøya senter på Fornebu, en rekke idrettsanlegg og flere skoler og omsorgsbygg er noen av de største prosjektene. Samtidig økes innsatsen til vedlikehold - for å sikre at også eksisterende eiendommer holder seg funksjonelle og holder godt inneklima.

Ny bygningssjef

I februar startet Alexander Hexeberg Dahl som ny bygningssjef i Bærum. Den nye bygningssjefen kom fra Plan og bygningsetaten i Oslo. 

Mobilitet i Bærum

Astri Taklo har startet i stillingen som koordinator for mobilitetsarbeidet i Bærum. Hun skal jobbe med strategi for grønn mobilitet. En sentral utfordring blir å sikre befolkningen og næringslivet god mobilitet og transportkapasitet, samtidig som en ivaretar nullvekstmålet staten stiller som krav for å inngå byvekstavtale. Det vil trolig bli behov for et bredt sett av tiltak og virkemidler, slik at kollektivtrafikk, gåing og sykling tar en større del også av de interne reisene i kommunen i årene fremover.