Styret i Vårt Sandvika AS har ansatt Jan-Otto Jacobsen som ny leder for selskapet.

Jan-Otto Jacobsen er bosatt i Sandvika og kommer fra stillingen som rådgiver og forretningsutvikler i Uniform Strategisk Design AS, et selskap han selv har etablert og bygget opp.

Vårt Sandvika AS skal:

Vitalisere Sandvika ved å initiere, markedsføre og gjennomføre aktiviteter som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Selskapet skal legge til rette for og delta i diskusjoner om den fysiske utvikling av byen.

Jan-Otto Jacobsen har omfattende erfaring innen kommunikasjon, utvikling og forvaltning av merkevarer og tjenesteutvikling. Han har arbeidet som strategisk rådgiver for både private virksomheter og offentlig sektor.

Han har vært sentral i utvikling av boligprosjekter, kulturtilbud, restauranter, hoteller og reiselivsvirksomheter. 

Tidligere leder i Vårt Sandvika skal over i ny stilling for å jobbe med Destinasjon Bærum.