Kommunegården i Sandvika skal bli en mer integrert del av Sandvika by. Innbyggere og næringsliv inviteres inn for å tenke, skape, møtes og dele.

Kommunegården skal totalrehabiliteres og vil i 2021 stå frem i helt ny drakt. Kommunen har høye ambisjoner for bygget – både for klima- og miljøstandard og for åpenhet og tilgjengelighet i bybildet.

– Kommunegården skal bli en arena for samskaping og innovasjon for hele bærumssamfunnet: innbyggere, næringsliv, organisasjoner, frivillighet og medarbeiderne i kommunen. Kommunegården skal bli en viktig og inkluderende del av bybildet i Sandvika, sier Kristine Hjellup Horne, eiendomsdirektør i kommunen.  

I de foreløpige planene ligger det et innbyggertorg som skal legge til rette for treffpunkter mellom ulike aktører i bærumssamfunnet, og en samskapingsarena som skal gi rom for å tenke de store, innovative tankene – sammen.

Høye miljøambisjoner

En total rehabilitering av Kommunegården gir god mulighet for å skape et signalbygg innen miljø og bærekraft.

– Kommunegården skal sertifiseres som minimum Excellent innen BREEAM-NOR standard, men vi har en målsetting om å oppnå Outstanding. Det er svært høye ambisjoner, og vil i så fall bli et av de første rehabiliterte kontorbyggene med så høy miljøsertifisering i Norge, sier Horne.