Mandag 17. august tiltrådte Geir Aga som ny kommunedirektør i Bærum.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir Aga

– Jeg har bodd i Bærum i over 20 år og er imponert over kommunen vår, sier Geir Aga som nylig tiltrådte som ny kommunedirektør. – Min erfaring er at det er høy kvalitet på tjenesteproduksjonen, legger han til. 

Ett Bærum er et viktig begrep for den nye kommunedirektøren. – Vi må fortsette å bygge ned siloer innad i kommunen slik at vi fremstår som en samarbeidende organisasjon og med færrest mulig dører inn, både av hensyn til innbyggerne og medarbeiderne. Det fremmer gode resultater, effektivitet, innovasjon og service, sier Aga. Han legger også stor vekt på innsatsen for en klimaklok kommune og digitalisering ut fra innbyggernes behov. 

Geir Aga kom til Bærum kommune fra stillingen som kommunaldirektør for byutvikling i Oslo kommune.