En av Oslofjordens fineste strender åpner i sommer på Kadettangen. I tillegg er det satt i gang utvidelse av elvepromenaden til Sandvika sentrum. Disse tiltakene bidrar til å skape mer liv i byen, mens vi venter på den store byutviklingen.

– Sandvika by står foran en stor transformasjon og en tredobling av innbyggertallet i årene fremover. Det tar tid. Derfor er det er viktig at folk får oppleve forandringer og forbedringer som det vi gjør langs elvebredden og Kadettangen fjordpark, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

Kadettangen fjordpark

Fjordsparken er bygd på steinmasser fra nye E16, noe som har ført til at friluftsparken er utvidet fra 7 til 22 mål. Det kommer stupetårn, kiosk og parkeringsplass på området.

I tillegg til strand- og parkområde er det etablert et konsert- og festivalarena . Første festival som går av stabelen er Kadetten strandfestival 3.-4. juli med urban, pop og elektronisk musikk.

Elvepromenaden

Promenaden strekker seg i dag fra Kalvøyabroen til  Rigmorbrygga. Vinteren 2018 startet utbygging av elvebredden fra Rigmorbrygga i sør til Løkketangen bru ved Andenesgården i nord. En total strekning på ca. 450 m. Elvepromenade er inndelt i tre soner: sambruksgate, møbleringssone og en trebrygge i to til tre nivåer for å øke tilgjengelighet til elva. Målet er at det skal være attraktivt å bevege seg langs elva for alle brukergrupper, hele året. Elvepromenaden skal bli et hyggelig og trivelig området med gode oppholdsmuligheter både på dagtid og kveldstid.

Vettug bruk av ressurser

Utvidelsen Kadettangen er basert på gjenbruk av steinmasse fra E16-utbyggingen. 400.000 kubikkmeter masse – eller 10.000 lastebillass, utgjør den nye fjordparken. – Dette er klok bruk av steinmasse, det er bra for befolkningen og bra for klima, fordi massene er kortreist. Gjenbruk av steinmasse kan være aktuelt for utvidelser andre steder langs fjorden i Bærum, men det forutsetter god miljøsikring, sier kommunaldirektør Wøhni. 

 

 

Elven og stranden