Bekkestua er under utvikling og sentrum vokser sørover. Nå ligger planene for utvikling av Bekkestua sentrum øst og Nadderud idrettspark ute på høring.

200519 Bekkestua 72 dpi-5  Foto Frode Menes (31).jpg

– Bekkestua er et av Bærums hyggeligste handelssenter med småbypreg og store grønne drag. Dette bygger vi videre på når vi utvikler nye Bekkestua som vil få en tydelig byidentitet, samtidig som vi etablerer nye grønne oaser, sier Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn.

I årene fremover skal Bekkestua bygges ut med nye grøntområder, torg og møteplasser, flere innbyggere, samt et sentrum som vokser sørover. Planene for Kleivveien nord, Bekkestua sør, Gamle Ringeriksvei med sidegater, og Nadderud idrettspark ligger ute på høring til og med 15. september. Les mer her.

Kleivveien nord

Planområdet Kleivveien nord legger opp til blokkbebyggelse i 3–5 etasjer med til sammen ca. 260 leiligheter. Bebyggelsen danner to felles tun. Tunet på vestsiden av Kleivveien blir en park som er åpen for alle, med forbindelser gjennom planområdet og via trapper til Bekkestua sentrum og t-banestasjon og til de nye torgene langs Gamle Ringeriksvei.

Kleivveien beholdes som kommunal vei, men endres fra kjørevei til gang- og sykkelvei gjennom planområdet.

– Gående, syklende og kollektivtransport har høy prioritet. Det skal legges til rette for snarveier slik at beina velges ved kortere turer, sier Wøhni.

Bekkestua sør

Bekkestua sør utvikles som et sentrumsnært boligområde med 100 boenheter, en barnehage, balløkke og gang-/sykkelvei fra Kleivveien mot Gjønnes og fra Kleivveien til Frøytunveien. Bebyggelsen baseres på rekkehus eller andre former for småhus, inntil tre etasjer.

– Nærheten til både Bekkestua sentrum og Gjønnes stasjon gir gode kollektivforbindelser og del i attraktive og sentrumsnære kvaliteter, sier Wøhni.

En gang- og sykkelvei gjennom planområdet kobler Kleivveien og Bærumsveien i sør og vest med Frøytunveien og Gamle Ringeriksvei i nord og øst.

Gamle Ringeriksvei

Gamle Ringeriksvei planlegges som bygate med næringsvirksomhet i første etasje, og tilrettelegging for gående og syklister. Det vil bli etablert tre nye torg - ved krysset med Bekkestuveien, i forlengelse av Frøytunveien og der Gamle Ringeriksveien møter Kleivveien.

Nadderud idrettspark

Det er lagt ut to forslag til ny idrettspark på Nadderud på høring. Begge forslagene legger opp til etablering av nytt stadion med 8 000 tilskuerplasser, alle under tak, og med tribuner på alle fire sider. Stadion plasseres med langsiden mot Gamle Ringeriksvei. Forslagene inneholder også to kunstgressbaner, tennishall med fire innendørsbaner og en utendørstennisbane, samt ny skate- og aktivitetspark sentralt i idrettsparken.

Ballerud skole

Formannskapet vedtok 27. mai å bygge et nærmiljøsenter på Ballerud. Planen legger opp til en barneskole med 4 paralleller, flerbrukshall og barnehage for 150 barn. Området skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet med mål om en svært høy andel gående og syklende.

– Til førstegangsbehandlingen av områdereguleringen skal vi utrede muligheten for en «Kiss & ride»-sone langs Gamle Drammensvei, hvor foreldre kan slippe av barna som skal på skole eller benytte flerbrukshall. Derfra skal barna kunne gå til skole/flerbrukshall, sier Wøhni.

En eventuell rushtidsbom ved Gjønnesveien skal også utredes.

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua