Robuste strategier som skal sikre kommunen mot klimaendringer, og gode tiltak for å begrense og redusere klimagassutslipp er blant årsakene til at Bærum mottok anerkjennelse fra organisasjonen Carbon Disclosure Project i 2018.

CDP arbeider for at myndigheter og bedrifter verden over skal redusere sine klimagassutslipp.

Én av ni i Europa i 2018

Hvert år rapporterer byer, regioner, stater og bedrifter inn klimadata til organisasjonen. På bakgrunn av innrapporterte data publiserer organisasjonen en liste over byer og kommuner de mener oppnår karakteren A.

I 2018 rapporterte over 625 byer rapporterte inn klimadata til CDP. Av 625 byer og kommuner (596 av dem ble rangert) mottok syv prosent toppscore, og havnet på den såkalte A-listen. Bærum er én av dem som har oppnådd A-listestatus. Listen består av 43 kommuner eller byer totalt, blant annet Paris, New York og Haag. Ni av byene eller kommunene er fra Europa.

– Denne anerkjennelsen viser at vi er på rett vei, både i forhold til å møte klimaendringene vi vet vil komme og i forhold til arbeidet med å begrense og redusere klimagassutslipp, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog da Bærum mottok anerkjennelsen.

Kategorier det har blitt rapportert inn på:

  • Governance and Data Manage
  • Climat Hazards – Vulnerability
  • Climate Hazards
  • Adaptation and planning
  • City Wide Emissions – verification and historical emissions inventories
  • Emission Reduction and mitigation Actions
  • Energy
  • Transport
  • Food
  • Water Security

Se sammendrag av Bærum kommunes score her

Planer og strategier som er rapportert inn: