Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av bæringers historier og erfaringer.

Bilder av bæringer som deltar i prosjektet Bærumsfolk

I 30 dager lever utvalgte bæringer med én miljø- og klimaklok utfordring. Det kan for eksempel være å kun kjøpe brukt, parkere bilen noen dager i uken eller unngå å kaste mat. Underveis får deltagerne oppfølging og veiledning fra fagpersoner, og deler egne tanker og erfaringer med utfordringen de lever med.

Søker etter deltagere

Våren 2022 gjennomfører Bærum kommune en ny runde av Bærumsfolk. Har du lyst til å utfordre deg selv til å leve litt mer miljø- og klimaklokt? Kjenner du noen som trenger en kick-start for å endre vaner?

Alle som vil kan søke om å få være med, enten alene eller sammen med familien, en venn eller en kollega. Send navn og kontaktinformasjon til e-post: klimaklok@baerum.kommune.no

Bærumsfolk gjennomføres fra slutten av april til midten av mai. Deltagere bestemmer selv hvilken utfordring de vil leve med i de 30 dagene. 

Her kan du lese mer om Bærumsfolk.