Fornebupiloten og Bærum kommune inviterte tidligere denne uken til informasjonsmøte om kulturfunksjoner på Fornebu med vekt på Treklang som samfunnshus.

Formålet med møtet var å få innspill til høringen med høringsfrist 10. mai til post@baerum.kommune.no merk: 22/44 996.

Rektor Marianne Ratvik og prosjektdeltaker Kjellaug Hurlen vil skape Treklang til å være møteplassen for nabolaget, i tillegg til skole, barnehage, sykehjem og flerbrukshall.

Nærmiljøsenter – det gode nabolaget​

- Sambruk er et nøkkelord. Vi ønsker et samfunnshus eller innbyggerhus som benyttes både på dagtid og kveldstid, og det innebærer sambruk med skolen og barnehagen. I tillegg vil kafeen på sykehjemmet være åpen for alle, sier rektor Marianne.

Hun legger også vekt på at innbyggerne må bidra med å skape aktiviteter på Treklang - av innbyggerne og for innbyggerne. 

Legger til rette for aktivitet

Kommunen tilbyr flotte, nye lokaler​ med rom som egner seg til mange forskjellige aktiviteter, kurs og lignende. Kommunen har også ansatt Hege V. Langtangen i Eiendom som skal bidra med å tilrettelegge for bruk av arealene våre; renhold, tilgangsstyring, bestilling m.m.

Kjerneverdiene i det videre arbeidet

Kjellaug og Marianne trakk frem noen viktige verdier i det videre arbeidet med samfunnshus eller innbyggerhus for nærmiljøet.

  • Vi tar ansvar for helheten - via felles innsats og tydelig kommunikasjon
  • Vi inspirerer hverandre - som institusjoner og mennesker
  • Vi gir til fellesskapet - hjertet i Treklang er ambisjonen om å bli bedre ved å gi til hverandre
  • Vi skaper gjennom handling - skaper arenaer med læring, undring og inspirasjon i sentrum

Delta i høringen

Alle oppfordres til å sende innspill til innspill til høringen med høringsfrist 10. mai til post@baerum.kommune.no merk: 22/44 996.

Se hele presentasjonen her: 250422 Treklang.pdf