I august åpner Oksenøya skole og Oksenøya barnehage. Da kan også de fantastiske utearealene tas i bruk.

Treklang består av Oksenøya barnehage, Oksenøya skole, flerbrukshallen, 9'er-bane og fantastiske utearealer. 

Noen viktige datoer:

  • 2. august: SFO starter
  • 8. august: Barnehagen åpner
  • 22. august: Første skoledag
  • Utearealene vil være tilgjengelig når anlegget åpner i starten av august.

Oksenøya skole åpner med 289 elever, og i oktober kommer elevene fra Lysaker skole. Lysaker-elevene skal være på Treklang en stund mens Lysaker oppgraderes.

Innbyggerhus - samfunnshus

Treklang er også et nærmiljøsenter, med høye ambisjoner om sambruk av arealene, aktiviteter - av innbyggere og for innbyggere. Treklang skal gi nytteverdi for lokalsamfunnet- vi gir og får​​

Bærum kommune er i rekrutteringsprosess med leder for innbyggerhuset på Treklang. Dette blir kontaktpersonen for innbyggernes bruk av arealer på ettermiddag og kveld.

Har du spørsmål om bruk av Treklang?

Nå har vi etablert en mailadresse: treklang@baerum.kommune.no her kan du stille generelle spørsmål utleie/utlån, om bruk av området og parkering.

Skolen i juni